Zonwering logo Vlaanderen Zonweringen logo
IVM de Coronaregels is onze showroom van 15 December tot 18 Januari gesloten.
Wij zijn op afspraak beschikbaar voor montage, inmetingen, reparaties en storingen.
Voor overige vragen : 0344 613 435 of per e-mail info@vlaanderenzonweringen.nl
---->

Privacy statement Vlaanderen Zonwering

Onderstaand leest u het Privacy Statement van Vlaanderen Zonweringen

Vlaanderen Zonweringen
Westluidensestraat 26-28,
4001 NG Tiel
Telefoon: 0344-613435
info@vlaanderenzonweringen.nl
www.vlaanderenzonweringen.nl
KvK: 11063615

Datum: 25 mei 2018

Vlaanderen Zonweringen heeft zich ten doel gesteld om zeer zorgvuldig om te gaan met zowel de verwerking als beveiliging van (uw) persoons- en/of bedrijfsgegevens. Wij conformeren ons vanzelfsprekend aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van deze persoons- en bedrijfsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is en aan de daarvoor al reeds van kracht zijnde bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Cookies

De website www.vlaanderenzonweringen.nl maakt geen gebruik van functionele of tracking cookies. De website www.vlaanderenzonweringen.nl maakt wel gebruik van analytische cookies om analyses te kunnen maken van het websitebezoek.

Op deze website treft u regelmatig links aan die verwijzen naar andere websites. Wij geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees daarvoor het Privacy Statement van betreffende websites.

Verwerking van data

Wij verzamelen verder alleen gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking uw vragen en het kunnen leveren van de bestelde goederen. Deze data bewaren wij, niet alleen voor statistische doeleinden zoals het genereren van omzetstatistieken per klant, per regio alsook per productgroep, maar ook ten behoeve van onze financiële administratie. Wij bewaren deze data, in ieder geval voor de minimale periode die de wetgever vereist, zoals de gegevens van de financiële administratie voor de Belastingdienst. Indien onacceptabele betalingsachterstanden ontstaan, dan worden deze data ook gedeeld met het door ons ingehuurd gerechtdeurwaarders- en incassobureau.

Al het hiervoor genoemde, ten aanzien van het gebruik en het opslaan van data, geldt tevens voor de data (persoons- en bedrijfsgegevens) van onze leveranciers, medewerkers en ZZP’ers die door de firma Vlaanderen Zonweringen worden ingehuurd.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot dit Privacy Statement of met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan info@vlaanderenzonweringen.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, dan verwijzen wij u graag naar www.wetten.overheid.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

brustor heroal rainbowsol somfy unilux velux zonnelux